Predstavitev

V tistem delu vzhodne Slovenije, kjer gozdnati predalpski očaki preko vinorodnih goric potonejo pod obrobje panonskih ravnic, je Kozjansko.

To je pestra pokrajina, kateri daje posebno mikavnost bogastvo zgodovinskega izročila. 

V osrčju kozjanskega v vasi Zdole nad Kozjem leži na nadmorski višini 385 metrov izletniška kmetija PIRŠ.

Do kmetije vodi asvaltirana cesta, ki je vedno prevozna tudi za turistične avtobuse. 

Najbližji kraj, Kozje, je od kmetije oddaljen 2,5 km. Leži v dolini ob reki Bistrici.